Venom

Một nhà báo thất vọng tên là Eddie Brock và một symbiote đen ăn thịt hợp nhất để trở thành Venom phản anh hùng quái dị và chiến đấu với cả thiện và ác. Dựa trên nhân vật Marvel Comics.