V LIVE

V Live, đôi khi được gọi là V App, là một dịch vụ phát video trực tiếp của Hàn Quốc cho phép những người nổi tiếng tại quốc gia này phát các video trực tiếp như các buổi trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ, các buổi biểu diễn, các chương trình thực tế và các lễ trao giải trên internet.