TV Tokyo

Tập đoàn TV Tokyo là một đài truyền hình có trụ sở tại Toranomon, Minato, Tokyo, Nhật Bản. Còn được biết đến với tên “Teleto”, một từ kết hợp giữa “terebi” và “Tokyo”, nó là đài truyền hình chính trong TX Network. Nó là một trong những đài truyền hình lớn của Tokyo, đặc biệt chuyên về anime.