TV Setouchi

TV Setouchi Broadcasting Co., Ltd. là một đài truyền hình ở Nhật Bản. Đây là một trong những đài Mạng TX, phát sóng ở tỉnh Okayama và tỉnh Kagawa, và đây là đài truyền hình TXN duy nhất ở vùng Chugoku-Shikoku. Mặc dù là đài địa phương, TV Setouchi đã sản xuất sáu bộ anime được phát sóng trên toàn quốc trên TXN: