THVL

Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long là đài phát thanh – truyền hình trực thuộc Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông & Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tên viết tắt của đài là THVL và có trong biểu trưng của đài.