The CW

The CW Television Network là một mạng lưới truyền hình Mỹ. Mạng lưới này được sở hữu bởi CBS Corporation hợp tác với Warner Bros. của WarnerMedia, công ty con của AT&T. The CW ra mắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2006, sau hai người tiền nhiệm, UPN và WB, đã ngừng hoạt động độc lập vào ngày 15 và 17 tháng 9 năm đó.