Sohu

Sohu, Inc. là một công ty truyền thông Internet của Trung Quốc thành lập vào năm 1996, có trụ sở tại Sohu Internet Plaza ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh. Sohu và các công ty con của nó cung cấp dịch vụ quảng cáo, công cụ tìm kiếm và chơi game.