Lifetime

Lifetime là một kênh truyền hình cáp cơ bản của Mỹ, là một phần của Lifetime Entertainment Services, một công ty con của A&E Networks, do Hearst Communications và The Walt Disney Company đồng sở hữu. Nó có chương trình hướng đến phụ nữ hoặc có phụ nữ đóng vai chính.