LeTV

LeTV được biết đến một cách hợp pháp là Leshi Internet Information and Technology Corp, Bắc Kinh, là một công ty công nghệ Trung Quốc và là một trong những công ty video trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. Nó có trụ sở tại quận Triều Dương, Bắc Kinh.