GMM One

One 31, biết đầy đủ là Channel One 31 và thương hiệu được gọi là One31 hoặc One31 HD, là đài cáp thuộc sở hữu của công ty GMM Grammy. Kênh này gồm có nhiều chương trình đa dạng khác nhau như phim truyền hình, gameshow, talkshow, truyền hình thực tế và các bản tin trong và giải trí.