GagaOOLala

GagaOOLala là một video đăng ký tại Đài Bắc về dịch vụ theo yêu cầu chuyên về nội dung LGBT. Nó thuộc sở hữu của Portico Media Co., Ltd. Ra mắt vào năm 2016, đây là nền tảng OTT tập trung vào LGBT đầu tiên ở châu Á. Danh mục của nó bao gồm phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu, sê-ri và nội dung gốc của chính nó.