Dragon TV

Truyền hình Rồng Thượng Hải hoặc Truyền hình Rồng đôi khi được gọi thông tục là Tomato TV, là một đài truyền hình vệ tinh cấp tỉnh. Nó ra mắt vào tháng 10 năm 1998 với tên gọi “Truyền hình Thượng Hải” nhưng đổi tên thành Truyền hình Rồng vào ngày 23 tháng 10 năm 2003.