Beijing Television

Mạng truyền thông Bắc Kinh là một mạng lưới truyền hình thuộc sở hữu của chính phủ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó phát sóng từ Bắc Kinh. Kênh chỉ có sẵn bằng tiếng Trung Quốc. Mạng truyền thông Bắc Kinh được thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 1979. Nó bao gồm Trung Quốc, Châu Á và Bắc Mỹ.