AT-X

AT-X là một mạng truyền hình anime Nhật Bản thuộc sở hữu của AT-X, Inc. AT-X, Inc. là một công ty cổ phần thành lập vào 26 tháng 6 năm 2000 dưới hình thức là công ty con của TV Tokyo Medianet. Trụ sở của nó đặt tại Minato, Tokyo. AT-X đã phát sóng anime qua vệ tinh và cáp kể từ 24 tháng 12 năm 1997.